Henk Scheepers

De heer H.P.N. Scheepers (1949) is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht in april 2015, na zijn benoeming tot vicevoorzitter in 2012. Hij bekleedde diverse bestuursfuncties bij bedrijven als DAF Trucks en ASML. De heer Scheepers is verder bestuurslid van High Tech Materials TKI-HTSM, lid van de Adviescommissie R&D Mobiliteitssectoren (RvO Rijksdienst) en lid van de Raad van Advies van Trymax holding BV.