9 april 2019

Feestelijke overdracht van de nieuwe productiehal op de Tsjechische locatie

Vorige week werd een nieuw gebouwde productiehal in Děčín, Tsjechië, officieel overgedragen aan Neways Electronics International. Er wordt een oppervlakte van 8.250 vierkante meter in gebruik genomen, wat een verdubbeling is ten opzichte van de oude locatie. Voor toekomstige behoeften biedt het nieuwe pand de mogelijkheid tot een extra uitbreiding van 8.000 m² productie oppervlak.

Met de in gebruik name van de nieuwe hal breiden we onze productiecapaciteit uit om tijdig aan de groeiende vraag van bestaande en nieuwe klanten te kunnen voldoen.

De nieuwe hal zal worden ingezet voor assemblage van industriële- en automotive producten die in hoge aantallen worden geproduceerd. Naast standaard EMS werk worden nieuwe productie technologieën geïnstalleerd die het mogelijk maken aan de vraag tot verdere verticale integratie te voldoen.

De verhuizing van de productie apparatuur van de oude naar de nieuwe locatie is voltooid in het tweede kwartaal van 2019. De oude productiehal zal daarna niet langer worden gebruikt. Met de verhuizing komen er 120 nieuwe banen bij.