19 april 2021

Neways boekt EUR 119,3 miljoen omzet in eerste kwartaal; orderboek stijgt met 21,6%

Son, 19 april 2021 – Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) (“Neways”) maakt vandaag de trading update bekend over het eerste kwartaal (Q1) eindigend op 31 maart 2021.

 HOOFDPUNTEN

  • Netto-omzet naar € 119,3 miljoen; een stijging van 4,2% ten opzichte van Q4-20 en een daling van 6,2% ten opzichte van Q1-20 waarin impact COVID-19 nog beperkt was;
  • Orderboek naar € 273,7 miljoen, een toename van 21,6% ten opzichte van € 225,0 miljoen per ultimo 2020: Vraagherstel in Automotive en aanhoudend sterke vraag in andere marktsectoren;
  • Tekort aan componenten in Automotive zorgt voor extra impuls orderintake, maar ook voor onzekerheid over timing van orderleveringen en vertraagd omzetherstel in deze sector.

 KERNCIJFERS

€ mln tenzij anders vermeld   Q1-21 Q1-20 Δ
Netto-omzet   119,3 127,2 -6,2%
Orderintake   168,4 118,6 +42,0%
Book-to-bill (ratio)   1,41 0,93  

 ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL

In het eerste kwartaal laten al onze marktsectoren verdere groei of herstel zien. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 nam de netto-omzet met 4,2% toe. Afgezet tegen het eerste kwartaal van 2020 daalde de netto-omzet met 6,2%. De omzetontwikkeling wordt geremd door de aan het begin van 2021 ontstane wereldwijde schaarste aan componenten voor Automotive. De verwachting is dat het tekort aan componenten ook in de komende kwartalen nog zal drukken op de omzetontwikkeling, met name in Automotive.

Het orderboek kwam uit op € 273,7 miljoen, een stijging van 21,6% ten opzichte van ultimo 2020 (€ 225,0 miljoen) en een lichte daling van 3,2% ten opzichte van ultimo maart 2020 (€ 282,7 miljoen). De orderintake steeg met 42,0% ten opzichte van Q1-2020. De toename was in alle marktsectoren terug te zien. De orderintake werd extra gestuwd doordat klanten anticiperen op de recent ontstane tekort aan componenten voor de automotive sector. Orders worden door klanten als gevolg daarvan eerder geplaatst waarmee het orderboek is verlengd.

De ingezette reorganisatie met de afbouw van de productiebezetting in Duitsland en de integratie van twee Nederlandse onderdelen verloopt volgens plan en nadert afronding. De kostenbesparingen als gevolg van de reorganisatie bedragen circa € 8 miljoen op jaarbasis en zullen vanaf 2022 volledig in de resultaten zichtbaar zijn. In Duitsland zijn we parallel aan de reorganisatie in het eerste kwartaal een verbeterprogramma gestart. Daarmee willen we de lokale organisatie optimaal afstemmen op de veranderde marktvraag en beter aan laten sluiten bij de positionering van Neways als System Innovator. Dit programma zal in de komende kwartalen doorlopen.

CEO STATEMENT
Eric Stodel, CEO: “We zijn 2021 goed uit de startblokken gekomen, waarbij de omzet een groei laat zien ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. Tegelijkertijd is de omzet zich goed aan het herstellen, temeer als we deze afzetten tegen het omzetniveau in het eerste kwartaal van 2020 waar COVID-19 nog een beperkte impact had. Het orderboek stijgt over de hele linie en daarbinnen is ook het vraagherstel bij Automotive duidelijk zichtbaar. Het wereldwijde tekort aan componenten zal in de komende periode naar verwachting wel een duidelijke rem zetten op de orderexecutie en omzetontwikkeling binnen Automotive. Daarbij speelt ook een rol dat het e-mobility segment zich nog moet settelen. Enerzijds zien we dat e-mobililty klanten kiezen voor meer outsourcing aan EMS-partners, anderzijds zien we dat ze bepaalde productieactiviteiten juist insourcen.

Gegeven de onzekerheden rondom COVID-19 en de transitie naar System Innovator die we momenteel doorvoeren blijven we voor de komende periode extra scherp op onze kostenniveaus en kasstroom. We verwachten in 2022 volledig te zijn hersteld van de impact van Covid-19 en het gerelateerde tekort aan componenten. Neways is uitstekend gepositioneerd in strategische groeisectoren met een toenemende vraag naar steeds complexere systemen en technologische innovaties. Door te groeien in onze rol als System Innovator kunnen we uitstekend anticiperen op deze trend. Ik ben ervan overtuigd dat we in de komende jaren onze winstgevendheid hiermee structureel naar een hoger niveau kunnen tillen.”

Bezig met laden