20 april 2018

Neways boekt hogere omzet en orderintake in eerste kwartaal

HIGHLIGHTS

Netto-omzet € 122,3 miljoen in Q1-18, een stijging van 13,7% jaar-op-jaar.

  • Aanhoudende componentenschaarste en moeite bij werving extra personeel leidt tot afremming omzetgroei en druk op organisatie
  • Orderintake neemt toe met 15,6% (jaar-op-jaar) in Q1-18
  • Hoger activiteitenniveau met name gedreven door vraag in sectoren industrial en semiconductor
  • Vooruitzichten 2018 gehandhaafd: Neways verwacht hogere netto-omzet en bedrijfsresultaat in 2018 ten opzichte van 2017

CEO statement
Huub van der Vrande: “We zijn het jaar sterk van start gegaan met een flinke omzetgroei en een goed gevuld orderboek. Daarnaast kunnen we tevreden zijn over de productiviteitsgroei die we ondanks de aanhoudende druk op de organisatie hebben gerealiseerd. Als gevolg daarvan zijn de kosten dit kwartaal relatief achtergebleven bij de groei van het activiteitenniveau, wat zich vertaalt in een beter bedrijfsresultaat. Dit bevestigt het succes van onze propositie aan OEM’s alsmede de vruchten die we kunnen plukken door de inzet van onze verbeterprogramma’s.

Ondanks deze positieve ontwikkelingen hebben de aanhoudende schaarste in de markt voor technisch geschoold personeel en de schaarste in de componentenmarkt ertoe geleid dat we het volle potentieel niet hebben kunnen benutten. Dit onderstreept het belang van slagvaardiger, efficiënter en slimmer werken en op deze manier met schaarse middelen zo veel mogelijk te leveren. Concreet betekent dit dat we nog meer in moeten zetten op groepsbrede integratie, bijvoorbeeld door capaciteitsbenutting meer over de gehele groep te spreiden. Voor 2018 herhalen we onze outlook: Neways is uitstekend gepositioneerd om een hogere netto-omzet en hoger bedrijfsresultaat te realiseren ten opzichte van 2017.”