26 februari 2021

Neways boekt omzet van € 478,6 mln en positieve kasstroom van € 37,6 mln in 2020

Son, 26 februari 2021 – Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) (“Neways” ofwel de “Onderneming”), maakt vandaag de resultaten bekend over het boekjaar eindigend op 31 december 2020.

HOOFDPUNTEN

  • Netto-omzet daalt 10,3% naar € 478,6 mln door lagere vraag Automotive en automotive-gerelateerde deel Industrial;
  • Netto kasstroom stijgt naar € 37,6 mln door focus op cash en sterke verbetering werkkapitaal, met name voorraden. Waarvan € 8,8 mln door uitstel van betaling belastingen en sociale premies.
  • Orderportefeuille neemt af t.o.v. voorgaand jaar met 22,8% naar € 225 mln door afname orders Automotive; orders Medical en Semiconductor stabiel tot hoger;
  • Genormaliseerd bedrijfsresultaat van € 7,9 mln; daling beperkt door snelle afbouw van 200 (flexibel inzetbare) medewerkers en strikte kostenbeheersing;
  • Eenmalige last van € 9,6 mln (bruto) voor kosten gerelateerd aan eerder aangekondigde reorganisatie in Duitsland en Nederland; structurele kostenbesparingen van in totaal circa € 8 mln op jaarbasis;

Nettoresultaat inclusief eenmalige reorganisatielast komt uit op € -3,9 mln.