26 juni 2018

Neways Electronics volgt de IoT-golf

Neways Electronics International neemt deel aan twee grote Europese projecten op het gebied van Internet of Things (IoT), het zogenaamde INTER-IoT-project en het IoF2020-project. We zijn in 2016 ons nog meer gaan toeleggen op het IoT domein om gericht kennis te ontwikkelingen die aansluit bij een gekwalificeerde ondersteuning van onze klanten in hun IoT-projecten.

Het INTER-IoT-project concentreert zich op de interoperabiliteit tussen verschillende IoT-platformen. Neways Electronics nam deel aan dit EU-project om in de praktijk een open source-raamwerk met bijbehorende methodologie en hulpprogramma’s te ontwikkelen, te implementeren en te testen om de interoperabiliteit van heterogene IoT-platforms mogelijk te maken. Er zijn pilots uitgerold om de logistieke, veiligheids- en verlichtingsinfrastructuur in de haven van Valencia te optimaliseren.

Het IoF2020-project onderzoekt het potentieel van IoT-technologieën voor de Europese voedings- en landbouwindustrie. Neways Electronics heeft slimme wiedmachines op het internet aangesloten, zodat biologische boeren gedetailleerde informatie krijgen over onkruiddruk per individuele plant om hun onkruidcyclus te optimaliseren.

Voor meer informatie, neem contact op met:  Mr. Remco van den Berg, Remco.van.den.berg@newayselectronics.com.