19 mei 2021

Neways en VDL beëindigen gesprekken

Son, 19 mei 2021 – Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) (“Neways”) maakt bekend dat gesprekken over een niet-bindend en voorwaardelijk indicatief voorstel van VDL Groep B.V. (“VDL”) tot verwerving van alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Neways zijn beëindigd, nadat de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Neways (de “Raden”) gezamenlijk en unaniem hebben geoordeeld dat het voorstel niet voldoende de waardecreatie van Neways reflecteert.

Neways is met VDL in gesprek gegaan om haar voorstel beter te kunnen beoordelen. De Raden hebben, ondersteund door hun financiële en juridische adviseurs, zorgvuldig het voorliggende voorstel van VDL overwogen, waarbij de Raden zich rekenschap hebben gegeven van de belangen van alle stakeholders waaronder die van de andere aandeelhouders.

In lijn met hun verantwoordelijkheden hebben de Raden het voorstel van VDL beoordeeld onder meer ten opzichte van de bestaande standalone strategie voor het bevorderen van het bestendig succes van Neways en de langetermijnwaardecreatie. Na een zorgvuldige analyse zijn de Raden, ondersteund door hun financiële en juridische adviseurs, tot de conclusie gekomen dat het voorliggende voorstel, met in begrip van de niet-financiële convenanten, onvoldoende de belangen dient van Neways, haar onderneming en al haar stakeholders, waaronder de andere aandeelhouders, waardoor de Raden het voorstel niet kunnen ondersteunen. In het voorliggende voorstel wordt de waardeontwikkeling van Neways significant ondergewaardeerd.

Met de vorig jaar ingezette System Innovator strategie en het al lopende ONE Neways programma hebben de Raden alle vertrouwen in de langetermijn strategie.