21 februari 2019

Neways publiceert jaarcijfers 2018

Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) (“Neways” ofwel de “Onderneming”), maakt vandaag de resultaten bekend over het boekjaar eindigend op 31 december 2018.

HOOFDPUNTEN

  • Netto-omzet € 506,8 miljoen een stijging van 15,5% door sterke vraag met name in de sectoren semiconductor en automotive
  • Orderportefeuille stijgt 15,3% naar boven de € 300 miljoen, zichtbaar in alle marktsectoren
  • Genormaliseerd bedrijfsresultaat neemt met 43,8% toe naar € 22,0 miljoen als gevolg van een hoger activiteitenniveau en grotere schaalbaarheid
  • Nettoresultaat stijgt 45,5% naar € 14,4 miljoen; dividendvoorstel 37,1% hoger naar € 0,48 per aandeel

BERICHT VAN DE CEO

Huub van der Vrande: “2018 was voor ons zowel qua omzet als winst een recordjaar. We zijn voor het eerst door de omzetgrens van € 500 miljoen gegaan. We zien dat de vraag naar meer complexe box-build systemen blijft stijgen en dat onze positionering als product life cycle partner meer tractie krijgt. De hoge vraag van klanten in combinatie met de schaarste aan componenten zette echter ook druk op onze organisatie en leidde tot extra uitdagingen. We hebben meer moeten doen om klanten te kunnen bedienen en orders geleverd te krijgen. Dit heeft onder meer geleid tot extra kosten en kapitaalgebruik. Tegelijkertijd laat dit juist ook zien dat er nog veel ruimte is voor verbetering.

Ondanks deze extra uitdagingen hebben we onze slagkracht verder kunnen versterken. Onze organisatie is weer een stuk professioneler en robuuster dan een jaar geleden. We werken daarbij efficiënter en we letten meer op de risico’s die gepaard gaan met de grotere en complexere projecten waar Neways bij betrokken is. Om mee te kunnen blijven groeien met onze klanten hebben we onze productiecapaciteit in Duitsland en China uitgebreid.

Onze orderportefeuille ligt per ultimo 2018 op een goed niveau. Op basis daarvan en het aanwezige verbeterpotentieel binnen de groep rekenen we op een goede start van 2019 en gaan we, onvoorziene makro economische ontwikkelingen daar gelaten, voor het hele jaar uit van een hogere omzet en een hoger bedrijfsresultaat.”

De sterke verbetering van het resultaat, in combinatie met de positieve verwachtingen voor 2019 heeft er toe geleid dat wij op de komende AVA het voorstel zullen doen om het dividend te verhogen naar € 0,48 per aandeel.

Bezig met laden