22 februari 2018

Neways boekt hogere omzet en resultaten in 2017

Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) (“Neways” ofwel de “Onderneming”), maakt vandaag de resultaten bekend over het boekjaar eindigend op 31 december 2017.

HOOFDPUNTEN

  • Netto-omzet naar € 438,7 miljoen, een toename van 11,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, voornamelijk door een sterkere bijdrage vanuit de sectoren semiconductor en automotive.
  • Order intake stijgt 21,3% ten opzichte van 2016, met name door nieuwe orders in de sectoren semiconductor, automotive en industrial.
  • Orderportefeuille naar € 263,6 miljoen per ultimo 2017 ten opzichte van € 191,3 miljoen ultimo 2016.
  • Brutomarge van € 171,3 miljoen, een stijging van 11,4% ten opzichte van 2016 door een hoger activiteitenniveau.
  • Genormaliseerd bedrijfsresultaat van € 15,3 miljoen, een stijging van 20,5% in vergelijking met vorig jaar. Vooral in de tweede helft van 2017 groeide het activiteitenniveau sneller dan verwacht. Dit had een hogere inzet van tijdelijke arbeidskrachten en in aanvang een lagere efficiëntie in de operatie en processen tot gevolg. In combinatie met aanloop- en inwerkeffecten en schaarste op de markt voor componenten is de verbetering in het resultaat deels beperkt. Tevens is gedurende het jaar geïnvesteerd in de organisatie om grotere en complexere projecten (kosten)efficiënt af te ronden.
  • Nettoresultaat stijgt 2,1% naar € 9,9 miljoen, als gevolg van een beter bedrijfsresultaat en lagere financieringslasten. Dit is grotendeels gemitigeerd door een hogere belastingdruk in 2017. Nettoresultaat in 2016 positief beïnvloed door waardering van een belastingvordering in Duitsland van € 1,8 miljoen ten opzichte van € 0,6 miljoen in 2017.
Bezig met laden