19 oktober 2021

Stemmingsuitslag van de BAVA van Neways in verband met het aanbevolen openbaar bod van Infestos

Son, 19 oktober 2021 – Vandaag heeft Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) (“Neways”) haar buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de “BAVA”) gehouden in verband met het Bod (zoals gedefinieerd in de Standpuntbepaling) dat door Infestos Sustainable Solutions B.V. (de “Bieder”) is uitgebracht. Begrippen die met een hoofdletter beginnen en die niet in dit persbericht zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan in de Standpuntbepaling is gegeven.

Tijdens de BAVA zijn naast de bespreking van het Bod de heren Riefel en Van Roij tot Commissaris benoemd onder de opschortende voorwaarde dat de Bieder het Bod gestand doet en de Afwikkeling heeft plaatsgevonden.

De besluiten met betrekking tot (i) de goedkeuring van de Post-Fusie Reorganisatie en (ii) de wijziging van de Statuten na Afwikkeling zijn niet (in hun geheel) door de BAVA aangenomen. Derhalve is en zal vóór het einde van de (oorspronkelijke) Aanmeldingsperiode op 27 oktober 2021 niet worden voldaan aan de Biedingsvoorwaarde, zoals vermeld in lid 6.5 (a) (xi) (Besluiten) van het Biedingsbericht. Deze Biedingsvoorwaarde is uitsluitend ten behoeve van de Bieder, en die kan daar naar eigen inzicht afstand van doen.

Verder geldt voor het Bod een minimum aanmelding van 60% van de Aandelen of een zoveel lager percentage als bepaald door de Bieder in overleg met de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, met een ondergrens van 50,01% van de Aandelen.

Voor eventuele verdere aankondigingen met betrekking tot het Bod gaan er persberichten uit.

Een volledig overzicht van de stemmingsuitslag van de BAVA is, in overeenstemming met Nederlands recht, beschikbaar op www.newayselectronics.com.

Belangrijke vervolgstappen t.a.v. het Bod

Aandeelhouders kunnen hun aandelen tot 27 oktober 2021, 17.40 CET aanmelden, tenzij deze termijn wordt verlengd (de “Sluitingsdatum”). Aandeelhouders die Aandelen via een financieel bemiddelaar houden, dienen zich te houden aan de door die financieel bemiddelaar opgegeven data, aangezien die kunnen afwijken van de Sluitingsdatum en vóór de Sluitingsdatum kunnen vallen. Binnen drie Werkdagen na de Sluitingsdatum zal de Bieder aankondigen of deze het Bod al dan niet gestand doet.

Meer informatie is te vinden in het Biedingsbericht en de Standpuntbepaling, die hier zijn gepubliceerd.

Dit is een vertaling van het Engelstalige persbericht, in geval van inconsistenties is het Engelse bericht leidend.

 

Bezig met laden