14 juli 2021

Update ten aanzien van het aangekondigde, aanbevolen openbaar bod op Neways

Dit is een gezamenlijk persbericht van Neways Electronics International N.V. (Neways) en Infestos Sustainable Solutions B.V. (de Bieder), een rechtstreekse 100% dochtervennootschap van Infestos Sustainability B.V., ingevolge het bepaalde in artikel 7, lid 1 sub a en artikel 7, lid 4, Besluit openbare biedingen Wft (het Besluit) in verband met het aangekondigde, aanbevolen openbaar bod van de Bieder op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Neways (het Bod). Deze aankondiging vormt geen bod, of een uitnodiging tot het doen van een bod, tot het kopen van of inschrijven op aandelen in Neways. Elk bod wordt uitsluitend uitgebracht aan de hand van een biedingsbericht (het Biedingsbericht) dat door de Autoriteit Financiële Markten (de AFM) is goedgekeurd. Deze aankondiging is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel of gedeeltelijk, al dan niet rechtstreeks, in rechtsgebieden waarin bedoelde vrijgave, publicatie of distributie onwettig zou zijn.

 Update ten aanzien van het aangekondigde, aanbevolen openbaar bod op Neways

Son / Enschede, 14 juli 2021, Neways (Euronext Amsterdam: NEWAY) en de Bieder – Verwezen wordt naar de gezamenlijke persberichten d.d. 24 juni en 8 juli 2021 met betrekking tot het Bod dat door de Bieder zal worden gedaan op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Neways tegen een biedprijs van EUR 14,55 per aandeel (cum dividend) in contanten.

Ingevolge het bepaalde in artikel 7, lid 1 sub a, van het Besluit, waaruit volgt dat een openbare mededeling inclusief status update ten aanzien van het voorgenomen openbaar bod binnen vier weken na de aankondiging daarvan verplicht is, verstrekken de Bieder en Neways hierbij deze gezamenlijke update ten aanzien van het Bod.

De Bieder en Neways bevestigen dat zij goede vooruitgang boeken met de voorbereidingen van het Bod. Op de datum van dit persbericht wordt door de Bieder een verzoek ter beoordeling en goedkeuring van het Biedingsbericht met betrekking tot het Bod bij de AFM ingediend. Daarnaast heeft de centrale ondernemingsraad van Neways een positief advies uitgebracht over het besluit van de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Neways om de transactie te ondersteunen en het Bod aan te bevelen.

Voorts bevestigt de Bieder, onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 7, lid 4, van het Besluit, dat zij in staat is de totale prijs van het Bod volledig met direct beschikbare liquide middelen in contanten te financieren. Het Bod waardeert 100% van de geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van Neways op ongeveer EUR 177,8 miljoen. De Bieder en Neways verwachten dat het Bod in de tweede helft van 2021 wordt afgerond.

Ga voor meer informatie naar:

 Neways
Neways Electronics International N.V.                  
Postbus 69, 5690 AB SON
Tel: + 31 (0) 40 2679201
www.newayselectronics.com                 

Infestos
Hill+Knowlton Strategies
Ariën Stuijt
T: +31 20 404 4707
E: Arien.Stuijt@hkstrategies.com 

Over Neways

Neways is een internationaal bedrijf dat actief is in de EMS-markt (ontwikkeling en onderhoud van elektronica). Neways biedt haar afnemers speciaal voor de klant gemaakte oplossingen voor de volledige levensduur van de producten (van productontwikkeling tot onderhoud) van zowel elektronische componenten als complete (zgn. ‘box-built’) elektronische besturingssystemen. Neways is actief in een niche van de EMS-markt en richt zich voornamelijk op kleine tot middelgrote gespecialiseerde series, waarin kwaliteit, flexibiliteit en marktintroductietijd een cruciale rol spelen. De producten van Neways worden gebruikt in sectoren zoals de halfgeleiderindustrie, de gezondheidszorg, de auto-industrie en andere industrieën. Neways heeft werkmaatschappijen in Nederland, Duitsland, Tsjechië, Slowakije, China en de Verenigde Staten, met in totaal 2598 medewerkers aan het einde van 2020. Neways noteerde in 2020 een netto-omzet van € 478,6 miljoen. De aandelen Neways staan genoteerd aan de Euronext Amsterdam aandelenbeurs (symbool: NEWAY).

Over Infestos

Infestos is een duurzame investeringsmaatschappij gericht op het ondernemend en hands-on investeren van familiekapitaal. Infestos is in 1999 opgericht en bestaat uit een team ervaren mensen met verschillende beroepsachtergronden en multidisciplinaire vaardigheden. Infestos heeft uitgebreide ervaring op de kapitaalmarkten door haar beleggingen in Alfen, NX Filtration en ESG Core Investments. Naast haar beleggingsportefeuille ondersteunt Infestos talentontwikkeling bij sporters via TalentNED, duurzame renovatie van monumentale panden en projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg via de Infestos Foundation.

Disclaimer

Dit is een gezamenlijk persbericht van Infestos en Neways en bevat voorwetenschap zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 van de EU Verordening marktmisbruik.

De informatie in dit persbericht is niet bedoeld volledig te zijn. Deze aankondiging is uitsluitend ter informatie en vormt geen aanbieding of uitnodiging tot het doen van een aanbieding om effecten te kopen of te nemen.

Voor de verspreiding van dit persbericht kunnen in sommige landen door wet- of regelgeving beperkingen gelden. Zodoende dienen degenen die dit document in handen krijgen zich te laten informeren en zich te houden aan die beperkingen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving wijzen Infestos en Neways iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de overtreding van dergelijke beperkingen door eenieder af. Het niet voldoen aan deze beperkingen kan een overtreding van de effectenwetgeving in bedoeld rechtsgebied vormen. Infestos, Neways en hun adviseurs nemen geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor overtreding van een of meer van deze beperkingen. Iedere houder van aandelen Neways die twijfelt over zijn of haar positie dient onverwijld een professioneel adviseur te raadplegen.

Toekomstgerichte uitspraken

Bepaalde uitspraken, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgericht, en weerspiegelen de huidige verwachtingen en ramingen van Infestos of de vennootschap met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Door hun aard kennen toekomstgerichte uitspraken een aantal bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en aannames waardoor de daadwerkelijke resultaten, prestaties, wapenfeiten of gebeurtenissen wezenlijk kunnen afwijken van degene die in deze uitspraken zijn opgenomen, worden verwacht of geïmpliceerd. Deze risico’s, onzekerheden en aannames kunnen een nadelige invloed hebben op de uitkomst en financiële gevolgen van de hierin omschreven plannen en gebeurtenissen. Door een veelheid aan factoren, zoals onder meer wijzigingen in de vraag, regelgeving, mededinging en technologie, kunnen feitelijke gebeurtenissen, prestaties, wapenfeiten of resultaten aanzienlijk verschillen van verwachte of impliciete ontwikkelingen.

Zowel Infestos als de vennootschap wijst uitdrukkelijk verplichtingen of verbintenissen tot vrijgave van updates of herzieningen af van de in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte uitspraken als gevolg van wijzigingen in verwachtingen of ramingen of wijzigingen in gebeurtenissen, omstandigheden, aannames of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd. Infestos, de vennootschap en hun adviseurs, vertegenwoordigers, aan hen gelieerde ondernemingen, en hun functionarissen en medewerkers garanderen geen van allen dat de aannames waarop bedoelde toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd vrij zijn van fouten, en geen van hen aanvaardt verantwoordelijkheid voor de toekomstige juistheid van de toekomstgerichte uitspraken die in dit persbericht zijn opgenomen of het zich feitelijk voordoen van de verwachte of geïmpliceerde ontwikkelingen. Vertrouw niet bovenmatig op toekomstgerichte uitspraken, die alleen gelden op de datum van dit persbericht.

Bezig met laden