8 juli 2021

ZBG, Menor en OtterBrabant zeggen onherroepelijk toe 41,01% van de aandelen aan te bieden onder het Bod van Infestos

Dit is een gezamenlijk persbericht van Neways Electronics International N.V. (Neways) en Infestos Sustainability B.V. (Infestos), ingevolge het bepaalde in artikel 4, leden 1 en 3, artikel 5, leden 4 en 5, Besluit openbare biedingen Wft (het Besluit) in verband met het aangekondigde openbaar bod door Infestos op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Neways (het Bod). Deze aankondiging vormt geen bod, of een uitnodiging tot het doen van een bod, tot het kopen van of inschrijven op aandelen in Neways. Elk bod wordt uitsluitend uitgebracht aan de hand van het Biedingsbericht (het Biedingsbericht) dat goedgekeurd is door de Autoriteit Financiële Markten (de AFM). Deze aankondiging is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel of gedeeltelijk, al dan niet rechtstreeks, in de Verenigde Staten, Canada en Japan of in andere rechtsgebieden waarin bedoelde vrijgave of distributie onwettig zou zijn.

ZBG, Menor en OtterBrabant zeggen onherroepelijk toe 41,01% van de aandelen aan te bieden onder het Bod van Infestos

Hoofdpunten

  • 41,01% van de geplaatste en uitstaande aandelen Neways nu onder het Bod van Infestos toegezegd
  • Infestos heeft overeenstemming bereikt met ZBG, Menor en OtterBrabant in verband met de onherroepelijke toezegging om al hun Aandelen onder het Bod van Infestos aan te bieden

Son / Enschede, 8 July 2021, Neways (Euronext Amsterdam: NEWAY) en Infestos (Infestos) Er wordt verwezen naar het gezamenlijke persbericht van Neways en Infestos d.d. 24 juni 2021 met betrekking tot het Bod dat door Infestos is aangekondigd tegen een biedprijs van EUR 14,55 per aandeel (cum dividend) in contanten (de Biedprijs).

Infestos en Neways zijn verheugd aan te kondigen dat Infestos onherroepelijke toezeggingen is aangegaan met zowel Z.B.G. Capital N.V. (ZBG), Menor Investments B.V. (Menor) als OtterBrabant Beheer B.V. (OtterBrabant). Ingevolge de onherroepelijke verbintenis zal zowel ZBG, Menor als OtterBrabant:

  1. de respectievelijk door hen in het kapitaal van Neways gehouden aandelen (de Aandelen) aanbieden onder het Bod, indien en wanneer dat gestand wordt gedaan. Zij zullen dat doen onder de voorwaarden van het Bod, inclusief de ZBG houdt 3.432.604 Aandelen (die 28,10% van de geplaatste en uitstaande Aandelen vertegenwoordigen) Menor houdt 908.078 Aandelen (die 7,43% van de geplaatste en uitstaande Aandelen vertegenwoordigen) en OtterBrabant houdt 669.696 Aandelen (die 5,48% van de geplaatste en uitstaande Aandelen vertegenwoordigen), per vandaag; en
  2. hun stem vóór de besluiten uitbrengen waarover gestemd zal worden op de buitengewone algemeen vergadering van Neways, die zal worden gehouden in verband met het bod

De onherroepelijke toezegging bevat bepaalde gebruikelijke garanties en voorwaarden.

Zowel ZBG, Menor als OtterBrabant hebben geen andere informatie met betrekking tot het Bod ontvangen dan (i) de informatie die in het Biedingsbericht wordt opgenomen of (ii) de informatie die in dit persbericht bekendgemaakt wordt. Op de datum van dit persbericht houden Infestos enerzijds en ZBG, Menor en OtterBrabant anderzijds geen aandelen in elkaars kapitaal.

Adviseurs

Allen & Overy LLP (Amsterdam) treedt op als juridisch adviseur voor Infestos. Voor Neways treden ABN AMRO Bank N.V. als financieel adviseur en AKD N.V. als juridisch adviseur op. AXECO Corporate Finance B.V. treedt op als financieel adviseur voor de Raad van Commissarissen van Neways.

Disclaimer 

Dit is een gezamenlijke openbare mededeling van Infestos en Neways ingevolge het bepaalde in artikel 4, leden 1 en 3, artikel 5, lid 1, en artikel 7, lid 4, van het Besluit en bevat voorwetenschap zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 van de EU Verordening marktmisbruik.

De informatie in dit persbericht is niet bedoeld volledig te zijn. Deze aankondiging is uitsluitend ter informatie en vormt geen aanbieding of uitnodiging tot het doen van een aanbieding om effecten te kopen of te nemen.

Voor de verspreiding van dit persbericht kunnen in sommige landen door wet- of regelgeving beperkingen gelden. Zodoende dienen degenen die dit document in handen krijgen zich te laten informeren en zich te houden aan die beperkingen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving wijzen Infestos en Neways iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de overtreding van dergelijke beperkingen door eenieder af. Het niet voldoen aan deze beperkingen kan een overtreding van de effectenwetgeving in bedoeld rechtsgebied vormen. Infestos, Neways en hun adviseurs nemen geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor overtreding van een of meer van deze beperkingen. Iedere houder van aandelen Neways die twijfelt over zijn of haar positie dient onverwijld een professioneel adviseur te raadplegen.

Dit is een vertaling van het originele Engelse bericht. In het geval van inconsistenties is het Engelse bericht leidend.

Bezig met laden